Sponzoring partner

Egermark je aktivním sponzorem sportovních areálů, kterým poskytuje materiální hodnoty. Ambicí Egermarku je zrychlit vlastní sponzoring podpory a rozšířit síť sportovních areálů o nové příjemce sponzoringu.

Chcete nám s tím pomoct? Pojďte do toho! Pomozte nám domluvit nové sportovní areály, které podpoříme a odneste si odměnu. 

Ilustrační foto Freepik.com

O co půjde? 

• Vyhledáváte vhodné sportovní areály dle zadání a kontaktujte potencionální zájemce o sponzoring.

• Vyjednáte se zájemcem podmínky spolupráce a doručíte nám podepsanou smlouvu.

• Pravidelně komunikujete s partnerem a řešíte s ním sponzoring, plánování přípravu nabídek s tím spojených a koordinaci akce, které sponzorujeme.


Co čekáme od Vás? 

• Budete působit jako samostatný externí partner zodpovědný za agendu sponzoringu. Máte vlastní vůz, telefon, e-mail a podnikáte.

• Kromě našich instrukcí máte pro spolupráci vše co potřebujete a můžete začít ihned. 

• Při komunikaci s lidmi se cítíte jako ryba ve vodě, umíte obchodně komunikovat s lidmi a porozumět jejich potřebám. 

• Pokud se pohybujete v obchodním prostředí nebo už jste se setkal/a s akviziční činností, víte jak důležité jsou obchodní, prezentační a vyjednávací dovednosti, bez kterých je těžké uspět. Kontakty ve sportu jsou zde velkou výhodou.

 

Preferovaná lokalita:

ČR - vyberte si kraj dle svého bydliště.

 

  Odpovědná osoba:

 Kevin Eger