egermark.com

EGERmark.com  se rozděluje na dvě divize Prodej a Propagace. Divize prodeje se zabývá distribucí tištěných přání a minerálních náramků. Divize propagace není obchodem, ale reklamním nosičem. Tato divize neprodává žádné produkty ani služby, ale shromažďuje on-line / off-line prezentace z cestovního ruchu. Společnost odměňuje spotřebitele, kteří si proklikem z webu EGERmark.com koupí dovolenou u vybraných partnerů.

EGERmark.com je dceřiný projekt mediální skupiny EGER, která ročně oslovuje přes 8. miliónů spotřebitelů prostřednictvím vlastních reklamních ploch.